Assens Marineforening

 

Formål

FORMÅL Foreningens formål er at styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ved  fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet.

Som medlemmer kan optages personer, der har gjort, eller gør tjeneste i søværnet, Marinehjemmeværne,  samt andre der nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

Foreningen lægger vægt på "god orlogsskik" og videreføre de gode maritime traditioner.

Foreningens hjemmeside er lukket. Se Facebook: https://www.facebook.com/groups/39696689187/ 

Formanden: Søren Hansen kan kontaktes på :
telf:  22366766
E-Mail
: kingstrup1964@gmail.com

Assens Marineforening Shantykor klik her; http://assensshantykor.dk/

 

 

Marinestuen:Sdr. Ringvej 13, 5610 Assens 
Åben lørdag og søndag fra kl.11 til 13. Tlf. 63 71 00 23